Uslovi korišćenja

Uvodne uredbe

BORIAN MARKOVIĆ PREDUZETNIK EXTREMUM, MB: 66042928, PIB: 112347479, Jurija Gagarina 22 z, Beograd (u daljem tekstu EXTREMUM) je preduzetnik osnovan u skladu sa propisima Republike Srbije.

Spremi je internet servis (u daljem tekstu platforma) koji olakšava komunikaciju profesora i škola sa jedne i učenika sa druge strane.

Na platformi postoje tri vrste naloga i to su:

  • - Učenik
  • - Profesor
  • - Škola

Ovi uslovi korišćenja uređuju odnos između EXTREMUM-a i bilo kog pravnog lica, preduzetnika ili punoletnog fizičkog lica koji kupuje proizvode i usluge preko platforme.

Pristupom i korišćenjem ovog sajta prihvatate dole navedene uslove korišćenja. Ukoliko kršite neku od odredbi uslova korišćenja ili ne želite da ih prihvatite, molimo da napustite platforme.

Podaci o preduzeću

Delatnost: 6201 - Računarsko programiranje.

Kontakt e-mail: [email protected].

Kontakt telefon: 0654212555.

Izjava o konverziji

All payments will be effected in Serbian currency - dinar (RSD). The amount your credit card will be charged for is obtained through the conversion of the price in Euro into Serbian dinar according to the current exchange rate of the Serbian National Bank. When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site.

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije - dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica bice izražena u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

Izjava o PDV-u

EXTREMUM nije obveznik PDV-a po članu 33 Zakona o PDV-u.

Zaštita privatnosti korisnika

U ime EXTREMUM-a obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatka o kupcima / korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima / kupcima se stogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni EXTREMUM-a (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Nalog

EXTREMUM može ograničiti ili potpuno zabraniti pristup korisniku platforme u bilo kom trenutku i iz bilo kog razloga, između ostalog i zbog zloupotrebe platforme, postavljanja eksplicitnog i/ili uvredljivog sadržaja, spam-a, itd.

Račun u okviru naloga predstavlja zbir uplata i potrošnje unutar servisa. Stanje na računu se može koristiti isključivo za kupovinu usluga u okviru platforme. Nije moguće prebaciti sredstva sa jednog na drugi nalog, isplatiti sredstva ili izvesti bilo koju drugu nedozvoljenu radnju u vezi sa računom.

Tipovi Naloga

Učenici i profesori mogu besplatno da koriste usluge platforme.

Profesori mogu da kupe Premium tip naloga koji se plaća na mesečnom nivou da bi proširili dostupne opcije i dodatno povećali broj zakazanih časova.

Povraćaj sredstava

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, EXTREMUM je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja što znači da će banke na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Pravo na povraćaj sredstava korisnik može ostvariti samo ukoliko porudžbina nije isporučena više od 30 dana od momenta vršenja plaćanja u skladu sa zakonom.

Korisnik je saglasan i potvrđuje da isporukom digitalnog sadržaja koji se ne nalazi na trajnom nosaču zapisa gubi pravo na odustanak od ovog ugovora.

Ukoliko korisnik izvrši plaćanje ali tako da vrednost porudžbine ne odgovara iznosu uplate po porudžbini, EXTREMUM će zadržati iznos koji je uplaćen, a korisniku će biti fakturisan trošak vremena provedenog na obradi nepotpune uplate.

Osim slučaja navedenog u stavu 2 ove sekcije, u ostalim slučajevima nije moguće ostvariti pravo na povraćaj sredstava uplaćenih po porudžbini.

Prethodno isporučene porudžbine nije moguće zameniti za druge proizvode i usluge približne ili ekvivalentne vrednosti.

Ostvarivanje prava na refundaciju se dobija slanjem mejla na [email protected] koji sadrži ime i prezime i broj porudžbine.

Odricanje od odgovornosti

EXTREMUM ne može biti odgovoran za nemogućnost korisnika da pristupa platformi usled greške korisnika, greške zaposlenih u EXTREMUM-u ili greške nastale kao posledica eksternih faktora kao što su nedostupnost naših partnera koji hostuju platformu, zbog rata, elementarnih nepogoda i druge više sile.

EXTREMUM se ne bavi držanjem časova i služi kao posrednik u komunikaciju između korisnika platforme te sve zakonske i druge obaveze koje proizilaze iz poslovnog odnosa korisnika platforme su isključivo njihova odgovornost.

EXTREMUM ne može garantovati za cene, opise i nazive proizvoda i usluga koji su iskazani na sajtu i trudiće se da prikazuje tačne informacije, međutim ne možemo odgovarati ukoliko dođe do greške.

Poslednja izmena: 10.03.2022.